6 са офертите за проектиране и строителство на 7,5 км от път IІI-8611 Белица - Загражден


6 са подадените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за извършването на проучвателно-проектантски работи и строителство на 7,5 км от път III-8611 Белица - Загражден от км 10+430 до км 18+000. Проектът ще се изпълни със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Отворените оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ, са на: „Иса 2000“ ЕООД;  ДЗЗД „Ела инженеринг“, в което участват: „ЕЛА“ ЕООД и „ПЪТСТРОЙ“ ООД; „ПСТ груп“ ЕАД;

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; „Мегаинвест – холд“; ДЗЗД „АПП Белица“, в което са: „АГРОМАХ“ ЕООД и „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД.

Пътят Белица – Загражден, преминава през област Смолян. Третокласният път осигурява бърза връзка на жителите на селата Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на път II-86 Пловдив - Асеновград.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 3 785 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение й е 365 календарни дни. С реализирането на проекта ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на третокласния път, ще се осигури безопасност на движение, ще се намалят амортизационните разходи на превозните средства и времето за пътуване.

 

Най-четени