80 малолетни и непълнолетни са водени на отчет в детските педагогически стаи през 2012 година


По данни на НСИ през 2012 година броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица е 80 - най-ниският за последните пет години. За сравнение през 2008 година той е бил 104 лица, през 2009 година - 120, през 2010 година - 98, и през 2011 година - 95 лица,  преминали през ДПС за извършени противообществени прояви и престъпления.

 

През миналата година в обсега на вниманието на инспекторите от  Детските педагогически стаи в Смолянска област за пръв път са попаднали нови 28 подрастващи. При анализа на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица се наблюдава следното:

Най-често „излизат от правия път“ по-буйни представители на възрастовата група от 14 до 17 години – те представляват  86.2% от „ редовните клиенти“ на ДПС. Децата от 8 до 13 година представляват13.8% от общия брой на водените на отчет. Обяснимо спрямо психологията на подрастващите с противообществено поведение се изявяват повече момчетата – 72 или 90 процента. Момичетата, с които са работили инспекторите, са 8 или 10 процента. 72.5% от контингента или 58 лица са били ученици. В криминогенна семейна и криминогенна приятелска среда са живели само 11 (13.8%) малолетни и непълнолетни. Не са учили и не са работили 8 малолетни и непълнолетни, или 10.0%.

 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2012 година, са 115 – 82 момчета / 71.3% / и 33 момичета -  28.7%.

 

Възпитателни мерки са наложени на 23 малолетни и 63 непълнолетни. 84,3 процента от всички или 73 са момчетата. 66.3% от малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, са с основно образование и 33.7% са с начално или незавършено начално образование. Повечето от тях – близо 60 на сто, са от пълноценни семейства с двама родители. Само с един родител са били 23,3 процента, от домове за деца, лишени от родителски грижи – 10.5%, а живеещи при роднини или приятели - 7.0%.

 

За „употреба на наркотични вещества” през ДПС са преминали - шестима или 5.2% от малолетните и непълнолетните, а за „бягство от вкъщи“ - петима или 4.3%.

 

64 малолетните и непълнолетните лица са попаднали на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-голям брой са били замесени в кражбите на имущество – 29 извършители  или 45.3% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Извършители на кражби от домовете са 20.7% (6 лица), на кражби от магазини или други търговски обекти – 20.7% (6 лица), на взломни кражби – 13.8% (4 лица). Регистрираните  за унищожаване и повреждане на имущество е 11 души (17.2%), за престъпления, свързани с наркотици 5 лица, или 7.8%.

 

Четирима малолетни и непълнолетни момчета са пострадалите от престъпления през 2012 година.

Регионално статистическо бюро Смолян
Най-четени