ДАЗД стартира национална кампания „Детска безопасност-споделена отговорност и грижа”


На 23 април 2014 г. /сряда/ ще бъде даден официален старт на Националната кампания на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“. През тази година кампанията ще протече под мотото „Да предпазим живот! Да променим мисленето!”. Експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и регламентите към нея. Стартът на инициативата ще бъде обявен официално на 23 април по време на заседание на Съвета на децата към ДАЗД.  Кампанията отразява виждането, че възрастните хора са отговорни за основното право – правото на живот и развитие на децата.  За целта се провокират институции и средища,  вкл. медиите, както и самите деца, да участват в инициативи, променящи средата и културата на поведение.

В програмата е предвидено провеждането на национален конкурс за детска рисунка и фотография/колаж на тема „Победи опасността“. Конкурсът е за деца от 5 до 18 г. като срокът за получаване на творбите е в периода 23 април – 1 ноември 2014 г. Награждаването е на 1 ноември 2014 г. Предвидени са също инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата. Целевата група са детски градини, училища, читалища, клубове и школи, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи; държавни институции, областни и местни администрации, неправителствени организации, фирми, медии и журналисти. Срокът за подаване на заявления е в периода 23 април – 3 ноември 2014 г. Награждаването е на 20 ноември 2014 г. В програмата е намерено място и за работни срещи на тема „В подкрепа на детската безопасност“, които ще популяризират кампанията и ще насърчат инициативите. В срещите ще участват представители на областни и общински администрации, РИО на МОН, териториални структури на МВР, МЗ, Държавна агенция за закрила на детето, НПО, медии и др.

Програмата на Националната кампания и всички материали, утвърдени от председателя на ДАЗД, могат да се видят на интернет страницата на Областна администрация-Смолян и на адрес: www.sacp.government.bg.

 За допълнителна информация: г-жа Невена Илиева, държавен експерт в дирекция „Държавна политика на детето“; тел.: 02/933 90 36 и 0876/ 610 650;
e-mail: nevena.ilieva@sacp.government.bg.

 

 

Най-четени