ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ГРУПАТА СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН


Навърши се една година от встъпване в управлението на Община Смолян на кмета Николай Мелемов и от конституирането на новия общински съвет, в който мнозинството е на партия ГЕРБ. Съгласно закона и общоприетата политическа практика, това е срокът, в който кметът и мнозинството следваше да отчетат своята работа. Населението на общината очакваше да чуе точно и ясно как за изминалата година в управлението се изпълняваха предизборните обещания :

 

  • За прозрачност, диалогичност,  професионализъм  и нов морал в управлението;
  • За развитието на икономиката и туризма;
  • За рязкото намаляване на безработицата и миграцията на местното население;
  • За прозрачност в обществените поръчки и стимулиране на местния бизнес;
  • За развитието на инфраструктурата и пътните комуникации, особено тези с Гърция.
  • За подпомагане на културата, образованието и социалните дейности;
  • За повече внимание на селата и малките населени места;

 

В обръщение към гражданите на Община Смолян в  навечерието на миналогодишните избори, тогавашния кандидат за кмет г-н Мелемов, заяви: „Няма време да се оправдаваме с кризата…ще създадем успешна икономика…ще работим ЗА и ЗАЕДНО с младите, образовани и кадърни хора на Смолян…приоритетите на ГЕРБ ясни и конкретни - строеж на пътища…повече работа и честни условия за местния бизнес…ще въвеждаме ясни правила – без договорки под масата, без съмнителни сделки с приближени бизнесмени, без пренебрегване на местния бизнес…”

 

Общинските съветници от групата на БСП, със съжаление констатират, че нищо или почти нищо от тези щедри обещания не бяха изпълнени за изминалата година. Управлението започна и продължи с една безпрецедентна политическа чистка. От общинската администрация и прилежащите й структури бяха освободени, или принудени да напуснат над 130 човека, повечето от които доказани професионалисти в местното управление. Вместо да се дава път на млади и компетентни местни кадри, на отговорни длъжности, се назначават активисти на ГЕРБ, без необходимото образование и опит. Вместо прозрачност в управлението, наблюдаваме капсулиране на властта и залагане на неясни приоритети. Достъпът на населението до общинската администрация и  възможностите за граждански контрол бяха  силно ограничени.

 

         Само на думи остана подкрепата за местния бизнес. Показателен в това отношение е фактът, че от финализираните до сега 25 обществени поръчки, 13 са възложени на външни изпълнители, от които 8 са за строителни дейности. Излъгани останаха и смолянските архитекти и проектанти и двете големи поръчки са дадени на софийска и пловдивска фирма. Нищо не се направи за подобряване на бизнес-средата и за привличане на чуждестранни инвестиции, така както щедро ни се обещаваше. В резултат на това, все повече местни фирми прекратяват дейност, а безработицата продължава да расте със застрашителни темпове.

 

         За управленческите приоритети на новата власт говори и фактът, че едно от първите предложения на кмета Николай Мелемов беше да бъде закрит един от съвременните символи на нашия край – Ансамбъл „РОДОПА”. За щастие, последвалата бурна обществена реакция предотврати този ликвидаторски акт, но и до днес останаха само голите обещания за държавно финансиране и за стимулиране на този културен институт. Близките връзки на кмета с държавната власт не помогнаха за възобновяване на дейността на Родопския драматичен театър и днес Смолян си остава единствения областен център без собствен театър, въпреки традициите и добрата материална база изградена от предходните власти.

 

         Силно се ограничаха правата на кметовете на населени места и възможностите им за собствена инициатива. Излишното централизиране на административните услуги, влоши обслужването на местното население и създава основателно недоволство и напрежение. Едно сравнително  отдалечено  населено място, като Белев Дол, беше оставено без кметски неместник, което е без прецедент в историята на общината.

 

         Верен на прокламираният от него незаконен принцип, че Общинския съвет е орган, който следва „да обслужва администрацията”, КМЕТЪТ  се опитва да наложи силова практика при обсъждането и приемането на внесените материали. В по-голямата си част, същите не се подкрепят с убедителни, точни и ясни мотиви. Липсва диалогичност, а всеки опит за критичност се приема едва ли не, като целенасочен саботаж. Кметът и до сега не е изпълнил едно от основните си законови задължения по смисъла на чл.44, ал.5 от ЗМСМА, а именно, в тримесечен срок от полагането на клетва да представи програма за управление за срока на мандата в която да посочи основните си цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати.

 

         С настоящата декларация изразяваме нашата тревога за провежданата политика в местната власт. Настояваме за точна и ясна програма за управление, отчетност и прозрачност в нейното изпълнение.

 

Тагове: декларация , БСП
Павлова Павлова защо пишеш под чуждо име. Срам те е от това, което пишеш или от кмета на който служиш.
Познавам хората от БСП в общ.съвет. Тази декларация е продиктувана от някой друг, те не са толкова нагли!
Ха-ха с какви очи БСП коментира сегашния градоначалник? Нали даде отчет и ви цъфнаха....налъмите на предишните дорини схеми. Млако е нагло, а и нали кмета се отчете. Или бСП искат лично на тях да им прави отчет.
Най-четени