Евродепутатите Владимир Уручев и Ева Паунова (ЕНП/ГЕРБ) се обявиха за европейски стимули за енергийна ефективност в жилищните сгради


Българските евродепутати Ева Паунова и Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ), заедно със свои колеги евродепутати от Централна и Източна Европа внесоха писмена декларация в Европарламента относно  енергийната ефективност в жилищни сгради в Централна и Източна Европа.

В документа те посочват, че енергийната ефективност е от решаващо значение за постигане  целите на Енергийната пътна карта до 2050 г. и на рамката Енергетика и климат - 2030.  Евродепутатите споделят тревогата си, че много граждани от Централна и Източна Европа са изправени пред  предизвикателства, свързани с устойчивото потребление на енергия. Тези предизвикателства се дължат на факта, че голяма част от жилищните сгради  са с много ниски нива на енергийната ефективност.

В тази връзка, евродепутатите призовават ЕК да предприеме решителни действия за насърчаване на проекти за обновяване на жилищните сгради и към по-мащабно стимулиране  на енергийната ефективност  от страна на Европейския съюз.

Съгласно правилника на ЕП, настоящата декларация предстои да бъде вписана в електронен регистър и в случай, че в следващите три месеца събере подкрепата на мнозинството от членовете на ЕП, ще  бъде изпратена до Съвета и на Комисията, които от своя страна ще бъдат длъжни да информират депутатите какви мерки възнамеряват да предприемат.

Вашият коментар

Трябва ли Филип Топов от ГЕРБ, който предаде избирателите, да напусне ОбС?


ДА
НЕ
Не мога да преценя