Финализира изграждането на подпорна стена на ул. „Кокиче”


Финализира изграждането на подпорна стена на ул. „Кокиче”, кв. Саята, гр.Девин.

Стената е изградена  от армиран насип с дължина 28 метра и максимална височина 6 метра, като по проекта  са   предвидени и отводнителни дейности .

Най-четени