ИНФОРМАЦИЯ от ОУ“Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за пожарите през месец октомври 2013 година


През месец октомври 2013 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 51 произшествия, от които 21 пожара, 25 пъти оказване на техническа помощ и са проведени  5 аварийно-спасителни дейности.

            Шест от възникналите пожари са с щети.  Два от пожарите със щети са възникнали в жилищни сгради.                  

            При пожарите с нанесени материални щети са унищожени 2 автомобила,  покривна конструкция на 2 жилищни сгради и 3 селскостопански постройки,  имущество на 3 домакинства.

            Произшествията, възникнали по Районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението” са, както следва: РС Смолян - 15 броя; РС Чепеларе - 4 бр.; РС Девин – 1 бр.; РС Доспат - 5 бр., РС Мадан – 3 бр., РС Баните - 3 бр., Рудозем - 3 бр., Пампорово – 1 бр. и  група “Спасителна дейност” – 16 бр.

 

С настъпване на есенно-зимния сезон започва експлоатацията на отоплителни уреди в домакинствата. ОУПБЗН съветва гражданите, за да не възникват пожари, да спазват правилата за пожарна безопасност:

- да се извърши почистване на комините.

- да се използуват само изправни и стандартни отоплителни уреди.

- да не се оставят без наблюдение включени отоплителни уреди и същите да се експлоатират съгласно инструкциите на производителя.

- изхвърлянето на пепел и жарава от печките с твърдо гориво да се извършва на обезопасени места.

Най-четени