Инж. Мария Палагачева напусна поста зам.-кмет на община Смолян


Искам да  благодаря  на инж. Палагачева за огромната по обем работа, която свърши в ресора си,   каза  кметът Николай Мелемов.

 

Инж.Мария Палагачева напусна поста  зам.-кмет на община Смолян от 16 август т.г. Тя посочи, че отива да  работи извън Смолян. Смятам, че изпълних поетите ангажименти по отношение на инфраструктурните обекти, финансирани по оперативни програми, каза инж. Палагачева и направи отчет на свършеното в ресора, за който отговаряше. Завършено е строителството и е получено разрешение за ползване и удостоверения за въвеждане в експлоатация на вече започнати обекти, като благоустрояване на градската среда – стария център, Чаршията и „Прогреси” в кв. Устово. Завършени са пътищата за селата Тикале и Ряка, както и корекцията на р. Черна и р. Бяла при ж.к. „Прогреси”. Изпълнителите на обектите, финансирани по оперативни програми, отстраниха дефектите, установени в периода за съобщаване на дефекти и проверките на място от представители на Управляващия орган минаха без забележки, с което е предотвратено налагането на санкции на общината. Дефектите, установени на пречиствателната станция  за отпадни води бяха отстранени в срок съвместно от община Смолян и оператора – ВиК – Смолян, отново за да се предотврати налагането на санкции, подчерта инж. Палагачева. Изпълнителят на обекта не се е отзовал на многократните покани да извърши отстраняването на дефектите и възстановяването на направените разходи за това трябва да се търсят по съдебен ред.

Одобрени са зоните за въздействие за следващия програмен период. Беше одобрен от Общинския съвет проектът за интегриран план за градско възстановяване и развитие, внесен е за одобрение от Управляващия орган заедно с проектните предложения за финансиране през следващия програмен период, които са на стойност 240 милиона лева. Така община Смолян е една от общините, които имат одобрени зони за въздействие, в които ще се финансират проекти по оперативните програми през следващия програмен период.

Беше одобрен проектът за зелена и достъпна градска среда. Подписан е договор за финансиране, подготвя се процедура за избор на изпълнител. Така през следващата година ще започне строителството на обектите, включени в този проект на стойност 5 млн. лв.

Беше одобрен генералния план за организация на движението и подробния проект за организация на движението в гр. Смолян, който вече може поетапно да се прилага. Изготвено е и заданието за проектиране на общ устройствен план на община Смолян. В срок се изготвя проекта за интегриран воден проект на агломерация Смолян – т. нар. втори воден цикъл.

Не на последно място – всяка седмица в приемния си ден и винаги, когато бе възможно извън него, приемах гражданите на общината за решаване на проблемите им, като се опитах да им съдействам с каквото мога. Благодаря и на кмета Николай Мелемов за съвместната ни дейност. Работихме много добре, посочи  още Палагачева.

Тя допълни, че е работила добре с всички институции, както и със служителите в ресорните дирекции.

Инж. Палагачева напуска по собствено желание. Искам да и благодаря за огромната по обем работа, която свърши в нейния ресор, каза и кметът Николай Мелемов. Той посочи, че все още няма назначен на мястото на инж.Палагачева.

Пресцентър на община Смолян
Най-четени