Извадки от "Кризата в нашето училище" от Архимандрит Борис Неврокопски - публикувано 1928 г.Архимандрит Борис Неврокопски

"...За нашето училище е съвсем чуждо най-великото,вечното в човека – неговата душа. То презира тая божествена същност у човека.То признава само материята. То се стреми да заличи съществената разлика между човека и животното, и да внуши на нашите младежи, че техните прадеди са били човекоподобни животни и че са от животински произход. При такива внушения е ясно какъв мироглед ще могат да си създадът тези младежи и какви заключения ще направят те за себе си и за своя живот.Щом по същина и по произход те са съвсем близо до животните, няма как и по живот да са далеч от тях... ...Нашето училище обаче отрича не само човешката душа – то отрича и вечния, абсолютния дух, от който човешката душа е само дихание. Нашето училище отрича Бога.В нашето училище открито се говори по всякакви начини против Бога и против всичко божествено в човешката пророда.Но и да не се прави това,щом в училището не се говори за Бога, щом Бог е изгонен от него, значи то е без Бог, значи то е безбожно. А щом Бог не се утвърждава в училището, значи Той се отрича.Щом ние престанем да говорим в училището за Бога и душата, със самото си мълчание ние проповядваме бездушие. Не може да има безразлично отношение. А щом се отрича Бог, отрича се и се руши всичко божествено и велико в човека и в живота, отрича се и се руши човекът и животът в неговата същина. Нашето училище е атеистично.Щом атеизмът и материализмът проникнаха в нашето училище, те започнаха да вършат опустошения във всички посоки.А материализмът и атеизмът са тъмни сили, които рушат всичко положително и ценно, всичко възвишено и светло. Атеизмът е демонично явление, а материализмът –проява на животинщината в човека. И единото и другото, доведени до крайност,означават край на всяка човечност и всяка култура. Атеизмът отрича Бога и всичко божествено в живота и в човека,а материализмът отрича човека и всичко възвишено в него. Атеизмът означава победа и тържество на демоничното начало, а материализмът – победа и тържество на животинското начало в човека и в живота.Атеизмът иска да демонизира човека, а материализмът се стреми да го превърне в животно. И единото, и другото, имат еднаква същност, и преследват една и съща крайна цел – разрушаване на човешкия образ в човека и унищожаване на човека в човека! ...Материализмът и атеизмът, и техните рожби – социализмът и анархокомунизмът, които в нашето училище нараснаха до чудовищни размери и взеха образа на страхотни чудовища,разрушиха в душата на нашата младеж почти всички възвишени идеи и всички велики ценности. Те разрушиха религиозно-нравствената идея или идеята за Бога, разрушиха също социално-човешката и национално-държавната идея. След като внесоха в нашето училище духа на отрицанието и разложението, те прогониха от там и националния дух, и се опитаха да заменят тоя дух с духа на интернационализма и безотечествеността."

Най-четени