КМЕТЪТ НА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: НЕ НАЛАГАМ ЦЕНЗУРА НА В-К „ОТЗВУК“, ПРЕКРАТЯВАМ НАЕМА СЪС СИСТЕМНО НЕКОРЕКТЕН НАЕМАТЕЛ


Правото на отговор е достижение на демократичното общество. То съществува далеч преди Съветът на Европа с резолюция да препоръча през 1974 г. въвеждането му като практика в медиите. Това право е изрично посочено и в Етичния кодекс на българските медии, подписан от в-к „Отзвук“. 
„Отзвук“ обаче не зачете това мое право да защитя честта, достойнството и доброто си име както като кмет на община Смолян, така и като личност с авторитет в обществото. 
В бр. 11 с дата 8-11.02.2018 г. на първа страница на в-к „Отзвук“ е публикуван материал със заглавие „Кметът на Смолян гони „Отзвук“ от редакцията“. Същата статия, която ме злепоставя пред обществото, е публикувана и в сайта www.otzvuk.bg.
В нея се правят внушения, че като прекратявам договора за наем с редакцията целя да нанеса удар по авторитета на вестника и да наложа цензура, както и да възпрепятствам неговото излизане поради няколко критични публикации, свързани с управлението ми. 
Това категорично не отговаря на истината, както ще видите по-долу.
Вчера в редакцията на вестника бе изпратено правото ми на отговор, за да може обществеността да се запознае и с позицията на засегнатата страна. 
Отговорът ми обаче не бе публикуван нито в печатното издание на медията, нито в сайта. На практика на засегната страна й бе отнето правото да се защити.
При това положение за мен като кмет, а и заради институцията, която представлявам, смятам, че е важно да публикуваме на сайта на община Смолян „ПРАВОТО НА ОТГОВОР“. С осветляването по темата, което внасям, нека всеки си направи извод кой кого цензурира.
 
Право на отговор по повод публикуваната във вестник „Отзвук” статия „Кметът на Смолян гони „Отзвук“ от редакцията“
 
Уважаеми г-н Маринов,
Не смятах да занимавам широката общественост с прекратяването на договора Ви за наем, но след като обявихте публично прекратяването на наемните отношения за помещения от 26,50 кв.м. за „гонене“ с цел „да наложа цензура“ съм длъжен да внеса светлина по темата. 
В началото искам да уточня за гражданите на Смолян, че редакцията на вестник „Отзвук“, както я наричате вие, по договор би трябвало да се помещава в 26,5 кв.м. Не, не е печатна грешка. Площ, за която заплащате месечен наем в размер на 120 лв. без ДДС. Оставям на гражданите на Смолян да преценят дали на тази площ може да се съхраняват всички броеве на вестника, да работят всички служители, да се подготвя вестникът и да се съхранява доста инвентар, включително три броя печатарски машини. По-долу мисля всеки ще намери своя отговор. 
От тук започват уточненията и фактите, които подчертавам - излагам за гражданите на Смолян, а не за Вас, тъй като Вие сте запознат с тях от години, но странно защо сте ги спестили в публикуваната от Вас статия. 
На първо място, Вие използвате многократно над цитираните 26,5 кв.м. В това число бившият паричен салон, санитарни възли и общи части, където се намират ползваните от Вас офиси 1 и 2. В това число и помещение № 15 с площ 76.68 кв.м., находящо се в подземен паркинг. Второто помещение № 15, където съхранявате 3 броя печатарски машини, както и други Ваши вещи използвате без правно основание. 
За неправомерното използване на горните помещения сме Ви информирали многократно и сме Ви призовавали тези действия да бъдат прекратени или да се актуализират площите, съответно цената, както би било справедливо за всяко едно физическо или юридическо лице. След направена проверка от общински служители на всички помещения и наематели в сградата на РДТ на 9.01.2018 г. за пореден път е констатирано надлежно с протокол гореизложената фактическа обстановка и сте уведомен с писмо, че трябва в едномесечен срок да освободите помещението. Смятате ли за нормално поведението Ви през всички тези години? Защо вестник „Отзвук“ трябва да бъде привилегирован спрямо всеки един друг добросъвестен наемател?
На второ място, в годините са констатирани системни закъснения за плащането на наемната цена за въпросните 26,5 кв.м, макар както стана ясно по-горе реално да се ползват много повече. Съгласно договора при закъснение с повече от 2 месеца същият може да бъде прекратен. Подчертавам, че съгласно Закона за общинската собственост, а именно чл. 15, ал. 1, т.1 срокът е „един месец или поради системното и неплащане в срок“ . Информиран сте надлежно, че не е заплатен наем за месеците април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември 2014, както и януари, февруари, март, април, май, юни и юли 2015 година т.е. повече от една година и три месеца. С писмо ДЛ 000601/21.01.2016 г. сте поканен да изплатите задължения за 10 месеца включително месец ноември 2015 г. Следва издадена заповед за изземване на ползваните от вас площи. Чак след нея и дълги преговори наемната цена е заплатена. 
Освен тези фрапиращи случаи има и други такива, свързани със забавено плащане на наемната цена, като отново подчертавам единствено за помещенията от 26.5 кв.м, които владеете законно. За закъсненията е проявявано разбиране с надежда всички описани по-горе проблеми да бъдат решени във времето, но без резултат.
На трето място, ползваното от вас помещение и съседните, които са взаимно свързани /бившия банков офис/ са обект на интерес от други наематели, които са заявили писмен и устен интерес за наемане на повече от едно помещение. Надяваме се, че по този начин ще дадем възможност на коректни контрагенти да използват пълноценно площите и да заплащат подобаващ наем в съответствие с реално използваните обекти.
По отношение на предявените от Вас претенции за направени подобрения цитирам т. 2 от раздел III от договора, който сте подписали, а именно „Дребните поправки, отнасящи се до повреди, дължащи се на обикновено потребление на имота, включително повреди, причинени от клиенти на НАЕМАТЕЛЯ, се извършват от НАЕМАТЕЛЯ“, както и точка 11 от същия раздел „Трайните подобрения се извършват със съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ и са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ“. В този дух са и законовите разпоредби, касаещи подобрения в общинско и държавно имущество.
На последно място не желая да коментирам внушенията, че аз като кмет възпрепятствам излизането на който и да е частен вестник. Едва ли останалите медии, които не се помещават в общинска собственост, са имали толкова търпеливи наемодатели и въпреки всичко продължават да работят без някой друг да им е виновен. За всички е ясно, че от моя страна става дума за един системно некоректен наемател. Нищо повече. Не смятам, че по смисъла на закона, договора, а и с оглед равнопоставеността на всички наематели имаме право и нужда да водим допълнителни преговори, за каквито ме приканвате.
В заключение желая на Вас и ръководената от Вас медия дълголетие, творчески успехи и бързо намиране на подходящо помещение, в което да продължите да творите. 
Позволете обаче да отправя и няколко препоръки. Нека медията бъде открита, обективна и да представя всички факти и гледни точки. Настоящото ПРАВО НА ОТГОВОР е предизвикано именно заради едностранчивото, неточно, некоректно и непълно представяне на ситуацията от Ваша страна. За всички надявам се вече е ясно защо се наложи да се възползвам от него.
Бих искал да вметна и още едно уточнение, че ако на всичките Ви некоректни материали за община Смолян и мен като кмет се бях възползвал от правото си на отговор, то щях досега да съм се превърнал в редовен дописник на Вашата медия, което е недопустимо и абсурдно. 
Мислех, че въпросите, които касаят наемодател и наемател може да се решат между страните съобразно закона и сключения между страните договор, но щом го превръщате в новина, а и в името на гражданите на Смолян считам, че беше наложително да внесем яснота по темата.
И Ви моля, не се упражнявайте на тема „опит за налагане на цензура“ върху авторитета ми. Наистина не е честно, нито морално от Ваша страна. И фактите в настоящото „Право на отговор“ го доказват. Дори да е труден моментът за вас, защото едва ли ще намерите по-търпелив наемодател занапред, може да запазите поне малко достойнство!
 
С уважение:
Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян
Now you can easily buy yourself some used designer Coach Factory Outlet. For all you know, that friend of yours who brings a different Coach Outlet Store Online to every party, has a rotating collection of Coach Outlet Store Online, and that she sells and buys her used Coach Factory Outlet quite frequently. And while you may look at the Coach Outlet Online and think that she has bought it around a month back, because it looks just a little used, chances are that she actually got a used Coach Outlet Online yesterday from a previous owner who actually used the Coach Factory Outlet for a month. The benefit with used Coach Factory Outlet is that you can get it for much cheaper rates than the new Coach Outlet. And since everyone does take very good care of their designer Coach Factory Outlet, it is obvious that even when you buy a used Coach Outlet Store, it will be in a pretty good condition, because the previous owner must have taken very good care of it. There are number of websites on the internet that have options for sale and purchase of Coach Outlet Online. To be on the safer side, ask for pictures of the Coach Purses Outlet from the seller, so that you can at least have an idea about the condition the Coach Factory Outlet is in, and how the previous owner had maintained it. So the next time you are tight on your budget and still want a designer Coach Outlet Store, shop for Coach Factory Outlet online
Мелемов , не се обясняваи , тия които ползват главите си за да мислят освен да си носят шапките и които познават З.М.знаят за какво става вьпрос - тои за говадар не става , камо ли за издател , печатар ...или не знам там за какьв се мисли .......
Уважаеми от "Hala.bg.", не мислите ли, че трябва да промените текста "Тук ще намерите последните новини от живота в град Смолян и областта на Родопите, коментари, актуални интервюта и репортажи само на Hala.bg." с текста "Тук ще намирате от време на време (с едноседмични, едномесечни и едногодишни паузи) само политически новини, свързани с перфектното управление на кмета на община Смолян и екипа му, спънките от страна на опозицията в Общинския съвет и нищо друго от "живота в град Смолян и областта на Родопите"?!
cccc
Отзвук - медия на ГЕРБ? Че то всичко почти написано на сайта им е срещу кмета. На отзвук отдавна друг диктува текстовете, жалко че Маринов, като един истински “син” представител на българската демокрация премина на другия бряг и се оцвети в ярко червено
От изнесените данни разбрахме, че наем не е плащан за 10 месеца на 2014 и 7 месеца на 2015 година. Всеки непредубеден би си задал въпроса, защо още тогава не е прекратен този договор? Защо общината не е положила грижа и отговорност за собствения си имот? Дали, защото Маринов по това време е зам.областен? А, има ли отношение и фактът, че близки и роднини на депутат и член от общинското ръководство на ГЕРБ работят в редакцията на "Отзвук". Изобщо цялата тази истерия в последните дни, на която ни правят свидетели придобива оттенък на евтина латино сапунка. "Отзвук" е медия на ГЕРБ, факт. И явно е,че в момента не отиграва за правилната фракция. Нейсе, с голямо нетърпение очакваме продължението на сагата семейна глъчка по оста Община-Отзвук.
Да беше си плащал бе Маринов, за да не те гонят!
Кмета е длъжен да представи истината пред обществеността, защото манипулациите са големи. Всеки има право за се защити, когато го обвиняват.
Комунизмът, който цареше в Смолян и налаганите правила от онова време, обезличиха журналистиката в града! Всеки журналист в Смолян може да напише много неща, но страха е голям, а и онези две-три хиляди по време на предизборните кампании могат да ги изпуснат. Жалко е но е така. Отзвук за мен е медия, която защитава този, който плаща, малко е като наказателен отряд. От няколко години е срещу кмета, всеки знае кой дава
Фанке, то пък щото Хала се скъсват да го четат. Добре, че е кохорта на Мелемов инак тук щеше да е пусто. Кмете, да "вметна" уточнително един съвет! - що се оправдаваш и унижаваш едовременно да отговаряш изобщо? Има ли на лице договор, юридически издържан? Има. Нарушена ли е клауза по него подлежи на разтрогване. 20 дена занимавате обществеността с Отзвук, голяма значимост му отдадохте! Абе, в тази община няма ли по -важни проблеми за решаване?
Че то някой чете ли го този вестник?
Ето някои от "цензурираните" заглавия на Отзвук: - Министър Горанов отряза 1 млн. лв. от бюджета на Смолян - Приеха бюджета на Община Смолян, най-слабият от десетилетия насам - Смолян – културна столица на Родопите или столица на кича? - Как в Община Смолян нагласяват обществени поръчки? - Специализираната прокуратура разследва Община Смолян - Филип Топов: Съзнават ли Мелемов и Аръчкова в какъв ГЕЙТ щяха да въвлекат министър... - КРОС и БСП бламираха Мелемов за увеличението на таксите за детски градини И много много други, статии с манипулативни заглавия...
Най-четени