Мелемов пред гражданите: „Управленската ми програма до момента е изпълнена на 50 % „


„Представям на вашето внимание отчет на програмата, с която преди две години спечелих вашето доверие. Управляваме публичните финанси на общината отговорно, прозрачно и в обществен интерес, при строга дисциплина и отчетност. Финансовата стабилност не беше самоцел.  С тези думи започна отчета си за две години от управленската си програма кметът Николай Мелемов. В сесийната зала на общината присъстваха граждани, журналисти, депутатите д-р Даниела Дариткова и д-р Красимр Събев, областният управител Недялко Славов, председателят на Общинския съвет инж.Димитър Кръстанов и общински съветници.

Мелемов обясни  защо  за първи път прави отчет на своята дейност, въпреки че от шест години е кмет на Смолян. По думите му, основната причина за това е, фактът че през 2011 г. са заварили много неразплатени  стари фактури и дългове от 2003 г. насам, които още тежат на общината. Затова по време на първия мандат основната задача на общинското ръководство е била стабилизиране  на финансовото състояние на община Смолян. „В началото на втория мандат вече имахме ясна представа за дейността ни и стабилизирана община. Затова сега е лесно да се направи отчет. Управленската ми програма до момента е изпълнена на  50 % .

Най-добри са постиженията на общинската администрация в сферите на социалните дейности, спорта, образованието и финансите“, отбеляза Мелемов. Той поясни, че по отношение на финансите има още какво да се желае и това най-вече зависи от собствените приходи на общината, а те може да станат основно чрез продажба на общинско имущество. Кметът припомни, че община Смолян е доста обширна и има 86 населени места. „Преди населението е било повече и всяко село и махала има общински сгради, които не се използват отдавна. Средствата от продажбите им могат да носят приходи на общината, но Общинския съвет трудно го допуска“, аргументира се  кметът . Той посочи, че една от възможностите за развитие на общината е  именно чрез продажбата на ненужните общински сгради, откъдето може да влезе свеж ресурс, но това не се осъществява.

Градоначалникът подчерта, че ще продължава  да полагат усилия   администрацията да  работи с по-голямо внимание към гражданите. „Работата на община Смолян е прозрачна и открита и затова за шест години нямаме една обществена поръчка, която да е била бутната или нереализирана. Всичко е законосъобразно и нямаме проблеми със законността. В края на втория мандат общината ще е подредена с добро и стабилно финансово състояние“, увери присъстващите кметът на Смолян.

Той гарантира, че числата и фактите, които представя са верни.   

От отчета става ясно, че Община Смолян има много успешно реализирани проекти в различни сфери през последните две години. Общинският дълг постепенно намалява, бюджетът се изпълнява много добре. Приходите от местните данъци и такси, които не са вдигани от първия мандат на Мелемов също са над 90 %.  Кметът се аргументира, че проверка от Одит на средствата от ЕС е  без забележки. Годишни отчети на община Смолян пред Сметна палата са  приети без резерви и без забележки. Препоръки от предишни години на Сметна палата са изпълнени. Проверка от АДФИ – без констатирани нередности. Резултатът от проверката на Агенцията за държавен финансов контрол (АДФИ) за дейностите по сметосъбиране в община Смолян през последните пет години показа, че тази дейност се контролира на 99,6 %. Проверката е доказала  също, че в общината не се отклоняват и не се злоупотребява със средства от тази дейност.

Общинска администрация Смолян  получи първа награда за прилагане на системите за финансово управление и контрол, както и първа награда на национален конкурс „Най-добра администрация“.

Общината влага между 800 хил.лв. и 1 млн. лв. годишно за спорт и младежки дейности. Те включват  реновиране, поддържане на спортната  база, консумативи, дооборудване – басейн, зала, тенис, голяма спортна зала и възнаграждения на заети в тези дейности персонал. 

Всеки спортен клуб прави инициативи за популяризиране на своя спорт. Общината само през 2017 г. организирала 20  спортни мероприятия, заплаща разходите по пътуване на учащите си в кръгове на ученическите игри в цялата страна. Има много деца, които посещават по 2 и 3 вида спорт. Осигурява се  транспорт, заплащат се разходите по участия на клубове, не само ученически игри – футбол, волейбол щанги, колоездене, ски, ветерани ски и футбол и др.

„Отчита се завишен интерес към всички спортове. Смятаме, че това е пряко свързано и с обновената спортна база – спортна зала, многофункционална спортна площадка, закрит плувен басейн, тенис кортове в Райково, зала за тенис маса и мн. др. Изградени множество спортни площадки и фитнеси на открито в това число в Търън, мини игрище, отделно фитнес и детска площадка в Момчиловци. Виево, Славейно Широка лъка, Ряка, Серафимово.Изградена нова лекоатлетическа писта на стадиона в кв. Райково, както и фитнес на открито”, посочи примери Мелемов. 

Проектите, които се реализират от община Смолян са многообразни, каза градоначалникът . 28 са санираните многофамилни жилищни сгради в общината. Въведени са мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини. Предстои да се отпуснат още средства за общината, с които ще може  да бъдат санирани между 6 и 12 сгради. Правят се ремонт и реконструкции на много улици в Смолян и селата в общината. Чувствително е подобрена инфраструктурата в селата, където се изградени редица улици и подпорни стени.

В областта на туризма има много  мероприятия извършени от общината, като изложения, туристически борси и  други. „Стараем се да превърнем община Смолян в привлекателна туристическа дестинация, това е наша цел, за която се иска постоянство“, подчерта кметът. За две година нови 59 места за настаняване са категоризирани и 32 заведения за хранене и развлечение.

Социалните дейности и здравеопазването също са голям приоритет в общината, подчерта  Мелемов. По проект „Приеме ми“ в община Смолян има 70 професионални приемни семейства, които отглеждат 63 деца  до 14 години. Много  са хората обхванати в социални услуги и за възрастни хора, деца и младежи. Топъл обяд получават 165 души от общината, поясни той.

Общината успява до поддържа детските градини в по-големите населени места, като те са със статут на защитени, а училищата там са средищни. Много  от сградите са санирани, други са обследвани и предстои и в тях да се въведат мерки за енергийна ефективност. Всяка година се отпускат общински стипендии за пет деца с изявени дарби на стойност по 450 лв. Общината поема участия на децата в олимпиади и състезания, училищата имат видеонаблюдение и СОТ.

Осигурена е държавна субсидия за всичките 29  читалища. Културния календар е изпълнен със  спектакли, концерти, образователни програми. Подкрепят се дейностите на творците и младежите. Голяма част от събитията в Културния календар са насочени към детската и младежката аудитория. Младежкият дял в дейността на читалищата е над 80 %.

Ползотворно е сътрудничеството с различните съюзи и фондации в Смолян.

След края на отчета мненията на гражданите бяха, че той е синтезиран и много добре представен. Специални благодарности към градоначалника имаше за модерната и обновена спортна база в града, която дава възможност на децата да спортуват и да участват в състезания.

На всички поставени въпроси беше отговорено от Мелемов и неговите заместници, които присъстваха на отчета. 

Вашият коментар

Най-четени