Над 3 млн. лв. стари дългове разплати общината за 6 месеца


Просрочени разходи от минали години в размер на 3 340 829 лв. е разплатила община Смолян за първото 6-месечие на настоящата година. Това стана ясно от обсъждането на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30 юни 2012 г. на община Смолян по време на заседание на Общински съвет вчера. Вносителят на докладната – кметът Николай Мелемов, получи упреци от съветника от БСП Димитър Кръстанов. Той заяви, че докладната е неточно и непрофесионално написана. В нея трябвало да има повече аналитична справка за приходите и разходите на общината. Кръстанов припомни, че по тяхно време общината е предлагала на ОбС три пъти по-големи по обем отчети. Кметът обаче контрира, че отчетите им са били дебели, но сметките ги плаща сегашното управление на общината и се налага да покрива големи стари дългове. Разплатените просрочени разходи са за храна в детските градини в размер на 246 851 лв., отопление и вода – 249 280 лв., на фирма „Титан Клинър” – 362 823 лв. и на СД „Лайтинг” – 180 000 лв. 

Заради отложените от вас с две години плащания на храна във всички детски градини, се налага сега ние да разплащаме за 2009, 2010, 2011 и 2012 г., посочи кметът. Вие не сте плащали, а ние трябва накуп да дадем парите за 4 години. 2009-та разплатихме, но за следващите две години имаме нотариална покана. И това е само по едно перо, а колко още стари дългове има, заяви още градоначалникът. Може и да има неподреденост в докладната, но по-важно е състоянието на общината, а то е трагично, отсече Мелемов. Той наблегна, че управата полага всички усилия да ограничи разходите си до минимум. В същото време обаче трудно вървят продажбите на общинско имущество и не влизат пари.
Общото изпълнение на данъчните постъпления е 1 693 984 лв. или 45.68 на сто. Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за периода са в размер на 2 653 289 или 29.23 на сто от планираните за 2012 г. От общински такси за отчетния период са постъпили в бюджета 1 586 967 лв., което прави 31.22%. С най-голяма тежест е таксата за битови отпадъци, като отчетените постъпления са в размер на 1 180 084 лв. или 38.07 %.
Общинските съветници приеха отчета за изпълнението на бюджета с 18 гласа "за", 4 "против" и 4"въздържал се".
 
Геновева Дикова
Най-четени