Най-много французи са посетили Смолянско през юли


47.9% от чужденците, посетили област Смолян през юли са били от страни, членки на Европейския съюз. Преобладаваща част от тях - 20.5% са граждани на Франция, съобщиха от Териториално статистическо бюро в Смолян. 16.9% от чужденците били от Германия и 11.7% - от Великобритания. От други страни най-много са били посещенията на граждани от Израел - 37.0% и от Русия - 27.4%. В сравнение с предходния месец най-голям спад в броя на чужденците, посетили областта, се наблюдава при гражданите на Македония - с 68.2%, Ирландия - с 50.0% и Италия - с 6.3%. Увеличение в броя на пренощувалите чужденци спрямо юни бележат гражданите на Франция, Израел, Русия, Германия, Гърция и др.

През юли и българските, и чуждите граждани са реализирали повече нощувки на територията на областта в сравнение с предходния месец съответно с 63.1 и 133.1%.
В хотелите са реализирани 63.2% от всички нощувки в областта, като 83.6% от тях са в общините Смолян, Чепеларе и Девин. 
Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 г. се увеличават с 30.0% в сравнение с юни и достигат 16 722. Относителният дял на българите е 91.1% от всички пренощували лица, като по-голяма част от тях (77.2%) са нощували в средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 494, като 83.1% от тях са предпочели средствата за подслон и местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани е 2.8.
Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през юли са пренощували 65.2% от всички лица, посетили областта.
Приходите от нощувки през юли достигат 1 008 770 лв., като от чуждите граждани те са 142 081 лв., а от българските - 866 689 лева. В хотелите са постъпили 78.3% от общите приходи на областта. Спрямо предходния месец приходите от нощувки са нарастнали с 67.0%. От чужденците те се увеличават със 131.6%, а от българите - с 59.6% .
 
Геновева Дикова
Тагове: турист
Най-четени