Николай Мелемов отговори на съветника от БСП - Стефан Сабрутев


„Стефан Сабрутев: 700 хил. лв. щета на община Смолян е нанесъл с ината си кметът Мелемов“
 
В това интервю общинският съветник от БСП г-н Сабрутев ме обвинява във всевъзможни грехове. Развихрил е фантазията си с цел да ме очерни, което не е новост за никой. Този негов маниер на говорене отдавна е известен на смолянската общественост. И за пореден път бих оставил историите му без внимание. Но бях неприятно изненадан, че най-опашатата от всички небивалици се е превърнала в заглавие на интервюто. Затова реших да отговоря само на нея. В противен случай би трябвало да Ви помоля за поредица от страници във Вашия вестник. Не смятам обаче, че е мой ангажимент да променям манталитета на който и да е човек, пък било той и общински съветник. Не смятам също, че трябва да ангажирам част от екипа си да следят казаното в медиите от г-н Сабрутев и да отговарят на всяка неистина или неточност. Нека всеки за себе си прецени кой казва истината.
 
Г-н Сабрутев твърди, че с действията и бездействията си само по един договор, сключен от предшественика ми г-жа Дора Янкова с консорциум „Светлина“, съм нанесъл щета на бюджета за 700 000 лева.
 
Твърдението категорично не отговаря на истината поради една проста причина. Когато е действал този договор, община Смолян е плащала за улично осветление средно 480 000 лв. на година. Откакто съм го прекратил, годишната издръжка за тази дейност не надминава 182 000 лв. 
 
Всеки месец са се плащали грешни 12 600 лв. абонаментна такса за поддръжка – има-няма проблем, парите се дължат. Напълно безсмислен разход на стойност 756 000 лв. за петте години на договора (това не е ли щета!?). Отделно се е плащало за ремонтно-възстановителни работи. 
 
От шест години, откакто аз съм кмет, плащаме само за дейност – и то на много по-ниска стойност, при много по-високо качество и осезаем резултат. Всеки жител на общината може да каже кога град Смолян и селата са по-добре осветени – сега или допреди шест години. 
Ще представя накратко историята на този договор – „Ремонтно-възстановителни работи и експлоатационна поддръжка на уличното, парковото и архитектурно осветление на територията на Община Смолян“, сключен за срок от 5 г.
Той е подписан на 4 януари 2008 г. с консорциум „Светлина“, в която участват фирмите „Скаб“ и „Елмаз“. Втората е новосъздадена и се ръководи от Надка Маслева. Немалко време, нейният съпруг Арсен Маслев – директор на тогава съществуващия инспекторат в общината, е упражнявал контрол върху дейността на консорциума от страна на общината (забележете – съпруг контролира работата на съпругата си). След това задачата е възложена на Милена Пенчева, която и пред съда заявява, че не е ходила по обектите да проверява дали действително има аварии или не, но е получавала процент от фактурите, които подписва.
Първият договор е за 2 253 168 лв. Малко по-късно – на 22 февруари, същата година, е сключен допълнителен договор за 132 260 лв. Тоест, общо за 2 385 428 лв.
Важно е да отбележа, че по предишен договор със „СД Лайтинг“ е извършен ремонт на уличното осветление от ул. „Първи май“ до ул. „Тракия“ в гр. Смолян по проект на Министерството на икономиката за 2,4 млн. лв. По този проект са подмемени 3729 осветителни тела, 2767 конзоли, 32 касети, 20 780 м кабели. Поставени са 71 нови стълба. Изградена е система за автоматизирано, адаптивно управление на уличното осветление с централна контролно-управляваща станция и са поставени 83 касети със сегментен контролер. 
Гаранциите са за 24 месеца за компактни луминисцентни лампи и метал-халогенни лампи със златиста светлина, 36 месеца за металхалогенни лампи и 48 месеца за натриеви лампи с високо налягане, за осветителите гаранцията е 12 години от датата на предаване на обекта. 
Тоест, за периода 29.09.2009 г.-29.09.2011 г. цялата подменена кабелна мрежа от над 20 км., както и всички нови осветителни елементи са били в гаранционен срок и са се поддържали от „Димов Къмпани” ЕООД. И за тяхното обслужване, поддръжка и ремонт не е следвало да се заплаща и абонаментна такса. 
При встъпването ми в длъжност, намираме дълг към консорциум „Светлина“ на стойност 713 041 лв. Неизвършени плащания от 01.01.2009 година. С изключение на едно абсурдно плащане – на 4 ноември 2011 г. (малко преди да встъпя в длъжност, когато за един ден е подадена докладна за извършване на ремонтни дейности, акт обр. 19 за извършени дейности и фактура, „изпълнена“ е задачата и е платена сумата от 47 173 лева, както и такса в размер на 12 523 лв). 
Започваме проверка за изпълнението на този особен договор и откриваме редица несъответствия – имаме да даваме много пари, но не се знае за какво. Има уж свалени лампи, но непредадени. Има уж смяна на лампи, но от Енергото не е искано спиране на електричеството. Има даже „положен“ 3000 метра кабел, но няма разрешение от архитект. Не са изготвяни протоколи за ежеседмичен обход на осветлението. Няма документи, от които да се види, че някъде е имало авария. Няма документи за отстранени повреди и смущения, за чието отстраняване не се изисква специализирана техника.
Получихме информация от тогава и сега действащи кметове на населени места, че лампи не са сменяни, а е отчитана смяната им. 
Трябваше да извършваме плащания не по фактури, защото такива нямаше, а по проформа-фактури. И до днес ДДС по тях не е платен. 
От всички тези нередности, които открихме, стигнахме до извода, че общината де факто не дължи цялата поискана сума от консорциума. 
Забележете, плащанията не са извършвани от управлението, което е сключило двата договора. Ръководството на консорциума не е предявило исканията си пред същото това управление, а чак когато аз и екипа ми встъпваме в длъжност. 
Направихме опити за споразумение. На базата на нередностите, които открихме, предложихме 30% отбив от претендираната сума. Отсрещната страна се съгласи едва на 10%. Но ние бяхме убедени в правотата си и затова пристъпихме към прекратяване на договора. 
Назначихме двама човека, които да сменят лампите при необходимост. Купихме вишка. И още първите месеци се усети, че са плащани много излишни пари.
След това консорциумът започна поредица съдебни дела срещу общината. Ние разчитахме на справедливост. Бяхме убедени, че аргументите ни са достатъчно състоятелни и ще я постигнем. Но за съжаление не стана така. И не сме първата община в България, която не е получила справедливо решение. 
Първото загубено от общината дело /частично по фактури от 2009 г. и проформи от 2010г./ е за 267 053 лв. главница, заедно с лихви и такси, в т. ч. адвокатски и за частен съдебен изпълнител – сумата е за 445 000 лв. 
Тогава ЧСИ запорира автомобилите, имот зад хотел „Смолян“ и в с. Момчиловици, както и жилища, в които са настанени социално слаби лица. ЧСИ събра местни данъци и такси от юридически лица - длъжници на общината. Извърши продажби на 3 автомобила, както и имотът от 5 000 кв.м под хотел „Смолян“.
При второто дело /изцяло по проформа фактури, в т. ч. и за абонаментна такса/, загубено на втора инстанция, общината е осъдена за общо 844 500 лева /главница – 509 937 лв., останалата сума са лихви от 2010 до 31.12.2017 г./. Ние го обжалваме пред Върховния съд, но вече са запорирани сградите на Младежкия дом и клуб „Журналист“, а също и плащанията към общината на 34 големи данъкоплатци, в това число и от фирмата на г-н Сабрутев „Чечосан“, „Арексим Инженеринг“, ЕВН, „Лукойл“, ОМВ, ДИК, „ИСА 2000“, „Инфрастрой“, „Мурджев“ и др. 
За дълг от 844 500 лв. по нефинализирано дело са ни запорирани имоти и очаквани плащания за близо 4-5 млн. лв. 
Нека отбележа, че законът дава право на частния съдебен изпълнител да запорира сметки и имоти при висящо дело, когато то е загубено на втора инстанция.
Нека отбележа също и несъвършенството в закона, което дава право на частен съдебен изпълнител да запорира плащания от трети лица, в това число и плащанията по такса смет, които са целеви и могат да се ползват само за почистване, но той ще ги прихване заради въпросното съдебно дело.
Ето, за такава „щета“ говори г-н Сабрутев. Задето положихме усилия да спестим на общината грешни пари, които се претендират. И до днес с целия ми екип сме убедени, че сме правата страна. А всеки разумен човек може да прецени дали сме постъпили по съвест тогава. Дали сме били в правото си да не платим безропотно пари, за които имаме достоверна информация, че не дължим. 
И още нещо, нека всеки си отговори на въпроса дали наистина сме нанесли щета от 700 000 лева, след като за шест години сме икономисали от поддръжка на улично осветление не по-малко от 1 800 000 лв.
 
 
Николай Мелемов, кмет на община Смолян
Automatic mechanical rolex replica watches are the development of manual mechanical watches, so have the basic elements of manual mechanical replica rolex watches. The automatic mechanical rolex replica watches has a function of full idling, which means that the automatic swiss replica watches will not break no matter how much the crown is twisted.
Raise your hand if you saw Kirk Cousins, of all people, making history as the first NFL player in this era to land a fully-guaranteed Supply Best Sports Jerseys Including NF, multi-year mega contract. Not Tom Brady. Not Aaron Rodgers. Not Cam Newton. Kirk Cousins. That's no knock on Cousins, 29, who entered the NFL as a fourth-round pick out of Michigan State and is now, with zero playoff wins on his resume NHL KNIT HATS, the prince of free agency NBA JERSEYS. He made the system work for him as the rare starting quarterback in his prime to hit the market NFL JERSEYS. Here’s to the virtues of sweet timing. Poised to sign a three-year, $84 million contract with the Minnesota Vikings SPORTS ACCESSORY, Cousins is in line to become the NFL’s highest-paid player by average salaryCHICAGO BEARS JERSEY, with a $28 million-per-year figure that tops the $27.5 million plateau that Jimmy Garoppolo achieved recently with the San Francisco 49ers. More notable, however DALLAS COWBOYS JERSEY, is that multiple reports indicate his deal includes the distinction that players and the NFL Players Association have for ages viewed as the next frontier on the pro football business landscape: fully guaranteed. Just like so many Major League Baseball players have and like NBA stars get ARIZONA DIAMONDBACKS JERSEY. “Kirk Cousins is a hero to all the young players that will follow after him,” BALTIMORE ORIOLES JERSEY Seattle Seahawks star receiver Doug Baldwin tweeted MONTREAL EXPOS JERSEY. “Now we need more players to bet on themselves until fully guaranteed contracts are the norm and not the exception.”
Time will tell whether Cousins goes down in history as a free-agency pioneer TEAM VENEZUELA JERSEYlike John Mackey or Curt Flood ANAHEIM DUCKS JERSEY, but Baldwin’s point surely resonates.
Важното е Младен Стоянов да работи иначе Цекова няма да е доволна
Крушките най-вероятно са купувани сигурно от Чечосан? Защото хората говорят, че при управлението на Орешарски /2013-2014/ Чечосан е имал доста голям оборот от ВИК-Смолян, тоест материалите са купувани основно от там. Честито на печелившите от държавната лотария.
Защо кмета си прави труда да му отговаря на господин Лъжльо, утре ще избамка друга лъжа и пак ли ще му отговаря.В София си имат г-жа Лъжа Корнелия Нинова,в Смолян имаме г-н Лъжльо Стефан Сабрутев.
Брейййй, че то и нашия кмет можел да говори и напада... Чудя се как издържа да му се качат на главата разни вестници, сайтове, съветници и прочие!?
Кмета днес публикува следното съобщение: Истината за консорциум „Светлина“. И нека всеки гражданин си отговори на въпроса дали наистина сме нанесли щета от 700 000 лева, след като за шест години сме икономисали от поддръжка на улично осветление не по-малко от 1 800 000 лв.
Съгласна съм напълно с коментара на Мариан! Припомням приказката "Нов бардак със стари....." как да се случи това?
БСП май искат чрез новото си лице Сабрутев да забравим за нанесените поражения в общината и пак да ги изберат? Казват - а, не, сега сме нови хора.Няма да стане - ТЕ да си правят каквото искат и да обвиняват други за техните грехове.Трябва фактите да се припомнят НОНСТОП.

Вашият коментар

Най-четени