Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри първото Общо събрание за учредяване на Регионално сдружение за управление на отпадъците в Доспат


 

            Днес, 21.11.2014 г., областният управител инж. Димитър Кръстанов откри в Доспат първото Общо събрание, с което се учреди Регионално сдружение за управление на отпадъците между общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин. На събранието присъстваха кметовете на община Девин Цветалин Пенков, на община Борино инж. Октай Алиев, зам. кмета на община Сатовча Илхан Карагьозов, директорът на РОИСВ Смолян Ема Енева, експерти от РОИСВ – Смолян, представители от Областна администрация- Благоевград, на общинските администрации. Бяха обсъдени редица въпроси, свързани с разширяване на обслужващото депо в с. Барутин и неговата ефективна експлоатация, както и въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъците в четирите общини. В рамките на дневния ред се приеха вътрешните правила на новото Регионално сдружение и се набелязаха мерки и задачи, които в оперативен план следва да се осъществят в близко бъдеще. За председател на Управителния съвет на сдружението беше избран кметът на община Доспат Антим Пържанов.

С днешния акт Регионалните сдружения на територията на област Смолян стават три. Другите две са Регионално сдружение, включващо общините Мадан, Златоград и Неделино с регионално депо за неопасни отпадъци- Мадан и Регионално сдружение, което обхваща  общините Смолян, Чепеларе и Баните с регионално депо за неопасни отпадъци- Смолян. Община Рудозем депонира отпадъците на собствено депо, отговарящо на съответните нормативни изисквания. По смисъла на ЗУО само при такова сдружаване отделните общини могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, ПУДООС или други национални публични източници на финансиране.

Процентът на обхванатото население в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за региона за изминалата 2013 година е  99.89% . В много малки населени места с труден достъп все още не се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, а дейността се извършва от самите общини или с договор от фирми.

Най-четени