Община Смолян дава 20 000 лв. за обучение на медицинските сестри


Община Смолян дава 20 000 лева за обучение на медицинските сестри в Смолян. Предложението на кмета Николай Мелемов бе подкрепено от 26 съветника, без нито един глас против или въздържал се.

За проблема с прекъснатото изнесено обучение на медицинските сестри в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ се разбра едва вчера. Два дни по-рано от ръководството на факултета по „Обществено здраве“ към Медицинския университет в София се обадили на студентите да им съобщят, че се прекратява обучението, започнало едва преди година.

Вчера кметът се свърза с ръководството на факултета, за да проучи какъв по същество е проблемът. След разговора им от университета изпратиха писмо в общината, в което са посочени аргументите за прекъсването на дейността им в Смолян.

В писмото, изпратено от проф. д-р Цекомир Воденичаров, се упоменава, че стойността на обучението за учебната 2014/2015 г. е в размер на 25 000 лева и е за сметка на факултета по „Обществено здраве“ при Медицинския университет – София. То включва пътни, дневни и квартирни на командированите преподаватели по извънтрудови правоотношения на двама служители от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ без хонорари на преподавателите, извършили обучението. Посочва се също, че факултетът е във финансова невъзможност да продължи обучението по този начин. Според декана проф. Воденичаров обучението през настоящата учебна година би могло да продължи единствено при споделени разходи, като предлага община Смолян да осигури по 10 000 лева на семестър, а те да поемат остатъка от 5 000 лева плюс възнаграждението на преподавателите.

Непосредствено след като бе получено писмото от проф. Воденичаров кметът подготви докладна до Общинския съвет с искане да се осигурят нужните 20 000 лева, за да продължи обучението на студентите.

Пред съветниците и студентите по здравни грижи Мелемов заяви, че в момента община Смолян изпитва остра необходимост от медицински специалисти.  70% от медицинските сестри, заети в общинското здравеопазване и социалните домове, са в пенсионна възраст, а в областната болница работят 250 медицински сестри, една пета от които са в пенсионна възраст, а една трета – в предпенсионна. Поради тази причина преди 2 г. община Смолян е водила преговори с Медицинския университет в Пловдив да разкрият устойчив филиал за обучение на медицински сестри в Смолян, в който да се привлекат студенти както от общината, така и извън нея. От общината проучили възможностите и имали готовност да предложат на университета сграден фонд. „В цялата страна има остра необходимост от тази специалност и съм сигурен, че тази идея щеше да има успех. В процеса на тези преговори бяха огледани сгради, подходящи за целта. И изведнъж се разкри в Смолян факултет на МУ – София“, посочи Мелемов.

Оказва се, че прибързано, без да е оформено с документи, изисквани по закон, миналата година със съдействието на депутата от БСП Дора Янкова предизборно е било разкрито в Смолян „изнесено обучение“ на Медицинския университет в Смолян – форма на обучение, която не съществува в българското законодателство. „И виждате резултата – сега обсъждаме тази докладна, защото явно тогава се е бързало с разкриването на този факултет, който не е бил обезпечен нито финансово, нито сградно. За съжаление, ако не приемем тази докладна, потърпевши ще са 30-40 студенти, които вече са завършили една година“, посочи Мелемов. По думите му за да е законно решението, средствата трябва да се отпуснат като дарение, в противен случай областният управител трябва да го върне като незаконосъобразно, а догодина ще се приеме решение за отпускане не целеви средства от бюджета. По думите на кмета има начин да се предложи на университета и сграден фонд, за да може всяка година да се провежда обучението, и то да стане устойчиво. Той е сигурен, че ще бъде проведен разговор с ръководството на института и ще се намери трайно решение на проблема.

Пресцентър на община Смолян
Най-четени