Община Смолян ще развива рибарството с европейски средства


Община Смолян ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г. Общинските съветници дадоха съгласието си това да стане по време на заседанието си вчера. Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. От тях 75% се осигуряват от Европейски фонд за развитие и 25% - от държавния бюджет. Минималният размер на помощта за един проект не трябва да е по-малък от левовата равностойност на 1000 евро, а максималният – на 500 000 евро. По проекта може да бъдат финансирани разходи за рекламни агенции и други доставчици на услуги, за закупуване или наемане на рекламно пространство, за създаване на лозунги и надписи, осигуряване на външен персонал, участия в семинари, панаири и изложения, за преводачески услуги и др. Целите на мярката са промоция на продукти от риболов и аквакултура, повишаване потреблението на вътрешния пазар на рибни продукти, повишаване камеството и стойността на продуктите. срокът за подаване на проект е до края на програмния период до 2013 г. Одобреният проект се изпълнява в срок от 12 месеца.

 
Геновева Дикова
Тагове: рибарник
Най-четени