Осигурени са водоноски за жителите на Неделино


По разпореждане на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева от утре, 29 август, ще бъдат осигурени две цистерни с питейна вода за нуждите на жителите на Неделино.

Във връзка с въведения режим на водоснабдяване в общината заради намалените водни количества във водоизточниците, в часовете без питейна вода такава ще бъде осигурена за населението на града.

Цистерните ще бъдат в Неделино утре, в 10.30 часа.

Според въведения от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Смолян режим, без вода са жителите на Горно Неделино от 22:30 часа до 06:00 часа. В Долно Неделино водата се спира между 13.00 ч. и 18.00 ч. за живеещите на ул. „Напредък“ и от 08:00 ч. до 13:00 ч. – в района на ул. „Ал. Стамболийски“. Без вода е Висока зона Неделино в интервала от 08:00 ч. до 17:00 часа.

Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на дружеството.

Най-четени