Последно сбогом


Колективът на ПМГ „Васил Левски”, град Смолян е в траур. На 30.01.2014 г. престана да тупти сърцето на Радка Берова, а на 31.01.2014 г. угасна земният огън и за Георги Харитев. И двамата са възпитаници на Райковската гимназия, а след това продължават образованието си в Софийския университет „Климент Охридски“. За Радка Берова гимназията е единственото работно място. На нея тя посвещава 33 години от живота си, от 1963 до 1996 г. Отдава енергия, сили, дух за развитието на обучението по химия, обучава настоящи лекари, стоматолози, фармацевти. Работи като учител-методист в периода 1970-1974 г. През 1973 защитава II клас квалификация, а през учебната 1979/80 завършва следдипломна квалификация. Носител на I клас квалификация и е съавтор на учебник по химия за IX клас. Нейни статии са поместени в сп. „Образованието по химия”. Много хора са й признателни. След завършването на СУ Георги Харитев работи като учител по география в ИТ „Карл Маркс”град Смолян, като директор на учителски пансион „Кирил Маджаров”, кв. Райково, а след това като директор на техникум по обществено хранене. Известно време напуска учителството и работи в минната промишленост в Смолян, Алжир и Мароко. През 1992/1993 г. постъпва като учител по география в ПМГ „Васил Левски”, а от 1993/1994 г. до 2005/2006 година е помощник директор на гимназията. Радка Берова и Георги Харитев имат свое място в историята на ПМГ „Васил Левски“ и на град Смолян. Ще ги помним като предани на работата си професионалисти, прекрасни колеги и хора с големи сърца, богата душевност и висока обща култура. Те работиха всеотдайно и живяха достойно. Много хора са им признателни и няма да забравят делата им. Дълбок поклон пред паметта им!

Недялка Куклева
Най-четени