Поздравителен адрес от инж. Димитър Кръстанов по случай празника на Главна инспекция по труда – 3 ноември


ДО

ИНЖ. ТАНЬО КАРАИВАНОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В

ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

Уважаеми инж. Караиванов,

Приемете моите поздравления за здраве и професионални успехи по случай празника на Главна инспекция по труда – 3 ноември! Считам, че въпреки превратностите в обществено-икономическото развитие на страната,  вие като контролен орган винаги сте били гарант за спазване на трудовото законодателство и опазване живота и здравето на работещите хора. Уверен съм, че осъзнавайки отговорността която носите, всички Вие – ръководство, инспектори и служители се стремите да отговорите на обществените очаквания и нагласи за социална сигурност и справедливост. Затова още един път пожелавам на всички Вас да бъдете живи и здрави, удовлетворени и резултатни в изпълнение на високо отговорната ви дейност.

 

Честит празник!

 

 

С уважение:

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

Най-четени