Право на отговор


„Титан Клинър” осъжда опитите за манипулации с фирмата от  политически сили в навечерието на парламентарните избори

 

Зададат ли се избори, а г-н Зарко Маринов кандидатира ли се за кмет или кандидат за депутат, винаги стартира предизборната си кампания с „Титан Клинър”. Независимо, че е далеч от теми като сметоподдържане и зимно поддържане, Маринов по уникален за него начин смесва числа, поезия и факти, които за него звучат добре, но по никакъв начин не кореспондират с истината. От 2006 година рефренът на г-н Маринов е един и същ, но жалкото е, че се основава единствено на лъжи, манипулации и грешно тълкуване на договори и документи от негова страна.

За пореден път, сега като кандидат за депутат от ДСБ, г-н Маринов започна предизборната си кампания с клевети. Очаквано, основната тема в нея ще бъде договорът с „Титан Клинър”. Оставяме настрана мнението ни, че г-н Маринов всъщност лобира за друга почистваща фирма и в цялото говорене срещу нас, всъщност се крие желанието му, комуналните услуги в Смолян да се поемат от друг човек, може би негов приятел, или пък спонсор?

 

По отношение на казаното от него сме длъжни да уточним:

 

  1. Решението за увеличение на данък сгради и такса „Смет” в община Смолян не се диктува и взема от „Титан Клинър”. Налозите  се определят от експертите на община Смолян, подлагат се на обществено обсъждане, минават през Общинския съвет и едва тогава могат да се увеличат или намалят. Таксите не се събират от фирмата, а от община Смолян, която единствена може да се разпорежда с тях.
  2. Никъде в договора няма параграф или член, който да определя колко пари твърдо получава фирмата за извозване на смет или за почистване от сняг. Твърдението „има-няма сняг, фирмата взема 300 хиляди лева за сезон, е лъжа, лансирана  в предишната предизборна кампания отново от г-н Маринов, в качеството му на кандидат за кмет. Всяко излизане на машините за почистване и опесъчаване, или за сметосъбиране и извозване се контролира стриктно от общината. Така няма как да се плаща за това, че снегорин е стоял в гаража. Плаща се единствено при нужда от почистване или опесъчаване и то при положение, че работата е извършена качествено. Общината има право и санкционира фирмата, ако не е доволна от почистването на дадена улица, като подобни глоби ни се налагат всеки зимен сезон, без значение дали това е по наша вина или има друга причина. Извършената работа от фирма „Титан” се отчита по действително извършена дейност, под стриктен контрол от експертите на общината.
  3. По отношение на програмите за временна заетост към общината. Веднага след като общината назначи бригади по програмите, „Титан” съкрати 28 служители, за да няма дублиране на хората, извършващи дейностите по чистота. Служителите на „Титан” са ангажирани основно в извозването на отпадъците и обслужването на „Бобрите”, а дейността по метене и събиране се покрива от хората по програми,
  4. По отношение на темата за намаляването на отпадъците и намаляването на таксите, които се плащат. Дори да има спад в количеството отпадъци, извозвани към депото, територията на община Смолян, която се поддържа е същата. От Белев дол на изток и Мугла на запад, от село Горна Арда на юг и Хайдушки поляни на север, цялата територия се обслужва от фирмата, като всички отпадъци се карат до Регионалното депо за твърди битови отпадъци. Разстоянията са огромни, а смет се генерира постоянно. За разлика от годините със строителство, когато масово преобладаваха строителните отпадъци, които естествено тежат повече, сега имаме ръст на битовата смет, както в града, така и в туристическите райони, но логично тя е по-лека. Цените на горивата, смазочните материали, частите, разрешителните, винетните стикери, минималната работна заплата, осигуровките, разходите за електричество, вода и прочие са коренно различни от 2006 година. Индексация според минималната работна заплата е единственият начин фирмата да продължи да изпълнява своята дейност и да заплаща заплата на персонала. По същата логика ние питаме, защо вестник „Отзвук” не струва 20 стотинки, а 50 стотинки?
  5. По отношение на „Екотитан груп”. Фирмата е единствено оператор на Депото за твърди битови отпадъци. Тегленето на боклука се извършва от служители на община Смолян. Кантарните бележки също са на общината. Това, че едната фирма тегли на другата, е откровена лъжа. Контролът в това отношение на община Смолян е стриктен и не се допускат каквито и да било компромиси. Количеството боклук, което постъпва в сметището, се докладва и отчита в общината.
  6. По отношение на лансираната цена за сметосъбиране и сметоизвозване. Сумата от 1 милион лева на година е откровена лъжа и можем само да гадаем, откъде г-н Маринов я взел. Сумата всяка година варира и е в зависимост от събрания, извозен и депониран отпадък.
  7. По отношение на сигналите за непочистени улуци. Не се съмняваме, че могат да се подадат и 50 сигнала. Проверка на място от общината и фирмата обаче, може да докаже дали сигналът е фалшив или действителен и това се прави всяка зима, като се документира и подписва с протокол.

 

Разбираме неприязънта на г-н Маринов към фирма „Титан Клинър”, както и опитите му постоянно да насажда омраза сред обществото и институциите, както и да гради политическа кариера на наш гръб. Ние обаче не сме политическа партия, нито имаме намерение да правим политика, да влизаме в политически борби. Опитът обаче показва, че всеки, който се рови в боклуците, те го зариват рано или късно. Призоваваме г-н Маринов, когато изнася данни за дейността на „Титан Клинър” и предлага решения, да даде добри примери. Нека покаже община в България, равностойна по територия, население и релеф на Смолян, какви такси събира, колко са разходите за дейностите по чистота. Нужна е база за сравнение, а не „свободни съчинения”, пуснати в пространството. Когато се дава информация и за размера на отпадъците, е нужна и официална информация, както и сравнителен анализ за годините назад. Питаме също така, какво ще се случи, след като през месец юни 2013 година приключат програмите за временна заетост? Щом като според г-н Маринов именно те „чистели” града, какво предлага след юни месец? Да останем без хора, които почистват и градът да стане сметище, или всеки гражданин солидарно да се включи като мете и прави оборки в различните части на града?

Смятаме, че между нас и община Смолян, кмета г-н Николай Мелемов и обществото са изградени добри връзки и координация. Целта на всички е Смолян да е по-чист, гостоприемен и проходим през зимата и смятаме, че го доказваме вече 6-та година. Единственото, което правим, е да си вършим качествено работата, а хората и институциите да са доволни. За разлика от г-н Маринов, при нас работят над 120 души, с чийто труд, съдби и достойнство той при всяка възможност се подиграва и накърнява. Ние няма да допуснем „Титан Клинър”, нейните служители и партньори, да стават част от политическите заигравки в навечерието на изборите. В условията на криза, на недоимък и безработица, считаме за кощунство да се правят опити на гърба на стотици хора, както и да се прави политически натиск и рекет над кметове на общини и институции.

 

Най-четени