Преустройват Кардиологично отделение за обособяване на структура за инвазивна кардиология


Започна преустройването на Кардиологично отделение за обособяване на структура за инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“. Ремонтът се извършва от Обединение „Рис-Про“ ДЗЗД –гр. Пловдив, в което влизат фирмите „Красин“ ООД и „Променергомонтаж“ АД. Договорът с изпълнителя за „Преустройство и ремонт на кардиологично отделение с обособяване на структура за инвазивна кардиология в МБАЛ“, е на стойност 256 748,94 с ДДС, а срокът за изпълнение е 59 дни.

Звеното за инвазивна кардиология ще бъде обособено в югоизточната част на отделението. Стационарът ще се състои от четири болнични стаи за болни преди процедурата и за наблюдение след това.  Процедурна зала, където ще се извършват интервенциите, ще има необходимата защита срещу йонизиращи лъчения.

До средата на декември се очаква да бъде доставен ангиографският апарат.

Вашият коментар

Най-четени