Приключи успешно проект на община Смолян, по който се предоставяха социални услуги и подкрепа на 196 хора с увреждания


Днес се проведе финална пресконференция по проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от община Смолян” , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Приключи още един успешен проект на община Смолян, посочи секретарят Момчил Николов. Продължителността му беше 23 месеца, от които 18 месеца се предоставяха услуги в домашна среда на общо 196 лица с увреждания от целевите групи, които получаваха подходящата за тях подкрепа. Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 лева.

Главната му цел бе подобряване качеството на живот на хора с увреждания от Община Смолян и техните семейства чрез осигуряване на основни социални и здравни услуги в общността или в домашна среда, каза при отчитането на проекта ръководителят му Таня Костадинова.

247 бяха подадените заявления от желаещите кандидати да предоставят социални услуги в домашна среда. Община Смолян извърши подбор на персонала чрез интервю, оценка и класиране в рамките на проекта. Проектът приключва с общо 119 асистенти и  помощници. От тях 74 са лични асистенти, 25 социални асистенти и 20 домашни помощници. По него  бяха назначени  социален работник, психолог , рехабилитатор и медицинска сестра. Осигурено беше медицинско обслужване – извършване на манипулации, мерене на кръвно налягане, обработване на рани,

поставяне на инжекции и системи, проследяване на лечение. От медицинско обслужване се възползваха 26 потребители. Извърши се рехабилитация на хора преживели инфаркт и други болести, както и психологическа подкрепа.

Специфични цели на проекта бяха  осигуряване възможност за независимост и интеграция на хората с увреждания чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съобразени със специфичните нужди.

Подкрепа на семействата, в които има лице с увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.

Разширяване обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността и подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи.

Целевата група по проекта бяха  хора с увреждания и техните семейства.
Основни дейности, които се реализираха по време на проекта са управление и отчетност , информиране и  кандидатстване, оценка и класиране на кандидати за ползване на почасови услуги. Целта беше да се даде възможност на хората с увреждания за равен достъп до ползване на социални услуги в домашна среда. Беше оказана подкрепа на потребителите на услуги за подобряване живота им. 
След приключване на проекта община Смолян ще сключи споразумение с Агенцията за социално подпомагане във връзка с постановление 137 от 5 юли 2017 г. на МС за удължаването на социални услуги в домашна среда със срок до 31 декември 2017 г. 
Секретарят Момчил Николов заяви, че Министерството на труда и социалната политика планира през следващата година финансирането по тези проекти да продължи. „На този етап не е ясно как, но най-вероятно от държавния бюджет като вероятно тежестта за общините ще се увеличи. Съпътстващите услуги като психолог и медицинска сестра ще бъдат за сметка на общината. Приключваме проекта на 31 декември, но има надежда, че ще продължим с обгрижването на хората с увреждания в общината и през следващата година“, каза още Николов. 

This form of wristwatch is completed with hublot replica buckle that is readily available to adjust the period at any time, producing it a great deal more versatile and comfortable. In general tag heuer replica is charming to the uniqueness, bringing significantly enjoyable to the wearer who is going to explore continent and ocean. as nicely as the start on the rolex replica should please the pro divers. using the upgraded submariner timepieces, they are able to explore a great deal more replica watches sale on the deeper ocean and appreciate a great deal more enjoyable from their adventure. Rolex watches are among the most well-known watches available today. They come in replica watches uk styles and possess a variety of features. Whether you invest in a Rolex or buy one as a gift, you possibly can find one that perfectly fit you. The rolex replica sale takes time, so in the following I will offer you some tips to help you buy Rolex watches.

Вашият коментар

Трябва ли Филип Топов от ГЕРБ, който предаде избирателите, да напусне ОбС?


ДА
НЕ
Не мога да преценя