Протест срещу закритото общежитие в Райково


В знак на протест срещу закритото общежитие в Райково и влошения достъп до образование в Смолян, учениците от общините Златоград и Неделино ще се пренасочат към Кърджали .Там достъпа до образование е значително по-добър според родителите на учениците.Друга част от учениците вероятно ще отидат в строящия се модерен ислямски пансион до джамията.

родител
Най-четени