Протоколи за снегопочистване и опесъчаване само след извършена дейност, метнаха команда на селските кметове от общината


Кметовете и кметските наместници да не подписват протоколи за снегопочистване и опесъчаване преди да е извършена съответната дейност, получиха инструкция управниците на населените места в Смолянско на работно съвещание  в общината днес. Директорът на дирекция „Административно-информационно обслужване и Отбранително мобилизационна подготовка” Емил Дурсев посъветва представителите на местната власт да дадат предложения на кои места да им се достави пясък и с помощта на назначените от временната заетост да извършват опесъчаване там, където е възможно. Община Смолян затяга контрола за отчитане на разходите при почистване на уличната мрежа по населените места. Ако има необходимост от снегопочистване и опесъчаване извън графика на фирмите, занимаващи се с тази дейност, кметовете трябва да подадат сигнал и аргументирана заявка за конкретното място. Служител от общината ще приема сигналите и ще създава организация за изпълнението им. Отчитането на извършената дейност ще става в отделен протокол само след изпълнена заявка. Ако няма подаден сигнал, няма да признаваме разходите, обясни зам.-кметът инж.Мария Палагачева. Тази мярка е съгласувана с кмета Николай Мелемов и главния финансист Венера Аръчкова. Затяга се контролът с отчитането на разходите не само от финансова гледна точка, но и поради необходимостта от своевременна реакция при трудни  зимни условия и снеговалежи, за да не се стига до неприятни инциденти през зимата. Дурсев запозна кметовете  с необходимите мерки, които трябва да предприемат за провеждане на референдума през януари 2013 година. Главният финансист Венера Аръчкова представи на кметовете и кметските наместници системата за управление и финансов контрол.
 

Пресцентър на община Смолян
Уважаеми дами и господа, потресена съм от нескопосаното и безотговорно поведение на кметския наместник в моето село. /По обясними причини няма да го спомена/. При първия снеговалеж господин кметския наместник въобще го НЯМАШЕ за да констатира, че НИКОЙ НЕ ЧИСТИ ПЪТЯ!!! Освен това, когато решат да чистят, го правят колкото да замажат очите на хората. ЗА опесъчаване - да не говорим. МОЛЯ ВИ, проверете за да се убедите, че кметските наместници въобще ги няма по цяла седмица на работното им място!!!! НЯМАМ ДУМИ!!! МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ. Сигурна съм, че и кмета Мелемов не знае за тези безобразия. КМЕТЕ, МОЛЯ ВИ - Проверете си кметските наместници!!!!!
Най-четени