Обяви

РАБОТНИ МЕСТА – ”БЮРО ПО ТРУДА” – СМОЛЯН


бул. "България" 83 (до автогара Смолян) 
 
към 09.10.2012г.
 
Работни места за специалисти с  висше образование
1 мениджър екип
1 лектор по козметика
1 учител, слухово-речеви рехабилитатор на деца с увреден слух
2 мед.сестра
 
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование
1 кредитен експерт
10 монтажник
10 манипулант направа на хартиени торби
1 продавач на тестени изделия и закуски
1 окачествител
1 гладач
1 крояч
10 шивач 
1 мотокарист
1 работник поддръжка сгради
2 работник на ръка
4 оператор на кетел машина
1 автомонтьор
1 механик 
10 оператор на шприц машина
10 работник в строителството
 
 
Работни места по  ОП ”РЧР”
 
Схема "Ново начало"
8 продавач-консултант
1 работник поддръжка сгради
2 демонстратор
1 системен администратор
1 готвач                                            
1 оператор въвеждане на данни
3 асистент  одитор
 
Схема „Първа работа”
24 камериер
10 барман
16 сервитьор
14 пом.готвач
7 раб.кухня
10 продавач-консултант
 
По-подробна информация може да получите при трудовите посредници и на телефони:
за община Смолян – 6-20-21, 6-20-36 и 6-21-14
за община Рудозем – 33-62
за община Чепеларе – 29-15
за община Баните – 21-49
 

За клиентите ни предлагаме услугата ,,Горещ телефон” 
0301 6-21-14
за запитвания, сигнали и предложения

 
Изготвил: Ел.Пашалийска  ст.експерт ПП
Съгласувал: К. Бобева н-к отдел „ПУ”
И.Д.  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр. СМОЛЯН  Стойна Михалева
 
информацията се предоставя от "БЮРО ПО ТРУДА" - гр. СМОЛЯН
 

 


Най-четени