Работници на "Титан Клинър" премахват опасни дървета в Смолян


Акция по премахването на опасни дървета и клони тече близо месец в Смолян. Работници на почистващата фирма в областния град, "Титан Клинър" се заеха с отстраняването на опасната дървесина в началото на август, като работните дейности са към своя край. Началото бе дадено с изрязването на три бора в района на стария център в Смолян. Те се намираха в близост до жилищен блок и представляваха заплаха за сградата и преминаващите хора в района. Отстранени са опасни дървета в кварталите "Устово", "Райково", в жилищните зони на "Невястата", Нов център и Стар център. Същевременно работниците на фирмата се грижат за облагородяването на районните. Парковите пространства в жилищните зони, както и в района на планетариума в Смолян се чистят основно, като се премахват храсти, бурени и др. Акцията е в ход по нареждане на Община Смолян, като за целта е издадено разрешително за отсичане и окастряне на опасните дървета и клони. Дървесината се извозва в складова база определена от Община Смолян. 

Най-четени