Със златни и сребърни трофеи завърши изминалият ловен сезон в Смолянско


Златен трофей на глиган е постижението на Ловно-рибарско дружество – Девин. Екземплярът събрал 140,23 точки по Международната скала за оценка. Общо ловците в Смолянско са повалили през изминалия ловен сезон 667 броя от дивата свиня. Най- голям отстрел на този основен вид дивеч за групов лов – 216 броя,  в региона е реализиран на територията на СЛР „ЛРД – Девин” . Доста след тях са ловците от Мадан със 144 броя и  от СЛР „ЛРД –Сокол” – Смолян  с 86 броя.

С привлекателни трофеи регионът се е отчел и за другите видове дивеч, оценени с пет сребърни медала – благороден елен, муфлон, сърна, дива коза, мечка. На територията на Държавно ловно стопанство „Извора” са уцелени благородният елен със 198,84 точки и дивата коза със106,43 точки, както и трудният за ловуване хищник – вълк, но без медал. Мечият трофей с 251,73 точки е отгледан в Държавен участък „Червена-Кривия борун”  на ДГС  в село Хвойна, откъдето е и „сребърният” муфлон - 201,85 точки. От същия район е еленът-лопатар, на когото  152,73 точки не стигнаха за медал. Най-доброто постижение на Ловно-рибарското дружество в Борино е сърна със 119, 63 точки и сребърен медал.       

Предоставените ловностопански райони са 71 на брой, които са обединени в шест  ловни сдружения с общ брой членове  4129 ловци. В техния актив за ловен сезон 2012-2013 година са вписани още 174 броя сърни, 124 броя зайци, 8 вълка, 1080 лисици, 156 белки и 599 броя скитащи кучета.

Запасите на основните видове дивеч за региона - сърната и дивата свиня  са стабилни и без съществени изменения. В сравнение с 2010 и 2011 година се забелязва леко увеличение на запасите на благородния елен, сърната и дивата свиня. В дивечовъдните участъци отдадени за стопанисване и ползване на юридически лица, се наблюдава увеличение на запасите на дивеча, дължащо се на постоянното подхранване  и охрана  в тези участъци, отчитат от Регионалната дирекция по горите.

През изминалия  ловен сезон са извършени 34 проверки с общо проконтролирани  6137 ловци, някои проверявани по няколко пъти. При проверките от служители на РДГ-Смолян, на териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян и служители на Областна дирекция на МВР е проследено за стриктното спазване на Закона за лова и опазване на дивеча, Правилника за прилагането на Закона за лова и опазване на дивеча, Инструкцията за безопасност при боравене с ловно оръжие и боеприпаси по време на ловните излети, Противопожарните правила и другите нормативни документи по лова. Особено се е наблегнало на мерките за безопасност при провеждане на ловните излети: на изискването ловците да носят облекло с ярък сигнален цвят, да не участват в излетите ловци, употребили алкохол, да не се използват съчми с диаметър над 6 милиметра за гладкоцевно ловно оръжие при групов лов на дива свиня. Не са констатирани нарушения.

HALA.bg
Най-четени