Службите за лични документи ще работят и ще обслужват граждани на 26 и 27 януари заради референдума


Звената „Български документи за самоличност” ще оказват съдействие на българските граждани, които желаят да гласуват в Националния референдум  на 27 януари, обявиха от МВР. Те ще работят с увеличено натоварване в седмицата преди провеждането му и на пълен работен ден на 26 и 27 януари. Създадена е необходимата организация гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Ше бъде ускорено издаването на нова лична карта при подадено вече заявление. При невъзможност да се получи новата лична карта до края на работния ден на 25 януари 2013 година, ще бъдат издавани необходимите удостоверения за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност, с които да се гласува. За издаването на удостоверения гражданите лично подават искане в периода от 21 януари до 17 часа на 27 януари 2013 година. Удостоверенията се изработват след цифрово заснемане на лицето на заявителя и снемане на неговия подпис при подаване на заявлението по постоянен адрес за нова лична карта. Те могат да се получат независимо от обявения постоянен и настоящ адрес след подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта, което се отразява в централизираната информационна система за документи за самоличност на МВР. Удостоверения за обявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ДЕНЯ НА РЕФЕРЕНДУМА 27 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА.

Областна дирекция на МВР - Смолян
Най-четени