Смолян е домакин на Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни”


 

В рамките на два дни Смолян е домакин на Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни”. В нея участват представители на петте области от Южен централен район – Кърджали, Пловдив, Хасково, Пазарджик и Смолян. Конференцията се провежда в рамките на проект „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”. Проектът бе стартиран от Министерството на образованието, младежта и науката през септември м.г. Основната цел е популяризиране на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни и подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни в този сектор. Очакваните резултати са свързани със: създаване на Национален съвет за учене през целия живот; изграждане на Национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни, която ще осигури условия за публично вземане на решения и отворени канали за общуване между заинтересованите страни; създаване на Национална информационна система за учене на възрастни.

Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия.

Регионалната конференция бе открита днес от Валентина Дейкова – ръководител на екипа за изпълнение на проекта и Иван Муцевски – началник на Регионален инспекторат по образованието – Смолян, който активно съдейства за организирането и провеждането на форума. Специален музикален поздрав поднесоха деца от школата за народно пеене, с ръководител Младен Койнаров, към НЧ „Кирил Маджаров” – Смолян.

Във встъпителните си думи Валентина Дейкова подчерта, че още през 2011 година Европейската комисия е определила своите пет приоритета по отношение на ученето на възрастни и същевременно е дала указание на националните координатори да активизират обучението в своите страни. Национален координатор по Програмата за учене на възрастни е МОМН и съответно експерти на министерството са разработили проекта „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, в отговор на възникналите реални потребности. За съжаление България е страната с най-малко участие в такива дейности – 1,4 на сто от населението и тази тенденция трайно се задържа, каза Дейкова. През миналата година МОМН е направило оценка на сега действащата Стратегия за учене на възрастни и изводът е бил, че в страната се случват отделни събития, но главната причина за липсата на успех е това, че няма взаимодействие.

Конференцията продължи с работа по групи по темите: „Осигуряване на условия за учене през целия живот и засилване на творческия дух и новаторство” и „Повишаване на качеството и насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие”.

В късния следобед се проведе Ден на отворените врати за учене на възрастни в Планетариума, където бяха представени темите „Популяризиране на съвременните знания за Вселената” и „Астероидната опасност – мит или реалност”. За финал участниците в конференцията се насладиха на „Кратка история на Вселената” – програма в звездната зала на Планетариума. Дейностите на Планетариума са едната от двете най-добри практики в страната за 2013 година, класирани в рамките на инициативата „Отворени врати за учене на възрастни”. Другата е дейности за учене през целия живот на РИМ – Хасково и тя ще бъде представена в рамките на втория ден от конференцията. Специална награда за добра практика получи и Регионалната библиотека „Н. Вранчев” – Смолян. Библиотеката ще представи „Обучение по ИКТ за потребители от възрастовата група 60+”, отново в утрешния ден на конференцията.

Предвидено е още да се коментира темата „Ролята на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни”. Под формата на „Ден на отворени врати за учене на възрастни – добри практики” ще се представи и програмата „Глоб@лни библиотеки - България” – възможност за учене през целия живот”.

РИО на МОМН Смолян
Най-четени