Стартира изграждането на Обект: „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК „ОСТРОВА” И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РИБОЛОВ НА Р.”ДЕВИНСКА”


Стартира изграждането на Обект: „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК „ОСТРОВА” И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РИБОЛОВ НА Р.”ДЕВИНСКА” В УПИ II- ПАРК, КВ.155 ПО ПЛАН НА ГР.ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН”

Ø  По проекта  се предвижда ново парково осветление, озеленяване с храсти, нови дървета и цветни алеи, обособяване на алеи за игри, оформяне на кътове за риболов и наблюдение над  река  „ Девинска ”, рехабилитация на  съществуващия изкуствен воден канал, монтиране на маси за тенис на открито, монтиране на фитнес уреди   и обособяване на  кътове за отдих.

Ø  Предвижда се да се обособи изкуствена водна площ , оформена по контура  с цветя, храсти и  речни камъни.

Ø   С обособяването на кътовете за наблюдение и риболов на река „Девинска” се цели развитие и на  риболовния туризъм, като алтернатива на стандартния масов туризъм и   рационално използване на потенциала на региона и природните дадености.

Ø  Предвижда се обособяване на алея, където ще се поставят две тенис маси за игра  на открито , разчертаване на игра на асфалт, позициониране на маса за игра на шах и карти на открито. Оформя се зона с фонтан „Шегичка” с кътове за почивка.

Ø   Проектът предвижда строително-монтажните работи да се извършат съгласно принципите за устойчиво стоителство при опазване и ненамеса в околната среда, като се спазват всички изисквания на действащата нормативни  уредба за опазване на околната среда. При изграждането на обекта ще се използват естествените  строителни материали-камък, каменни плочи, дърво и други.

 

 

One of the most important things to carry is the Coach Bags Outlet. Every family's goal to find inexpensive good quality Coach Outlet Online. You should remember that buying cheap Coach Outlet Online is not your only focus. Thermal rating and overall design to ensure that the Michael Kors Outlet Canada you select will suit your purpose. So do your best in searching for the best Michael Kors Outlet for your situation. There is a plethora of online sites that offer this Michael Kors Sale. When buying Cheap Jordans For Sale online, as it is with virtually any product, you should shop around. Look for customer reviews from people that have actually bought that particular Cheap Jordans For Sale. And being able to buy inexpensive Cheap NFL Jerseys From China gives families extra money to buy other things. Start your search now for Wholesale NFL Jerseys that are good value for money. For most people,buying designer Cheap Authentic NFL Jerseys are a rather substantial expenditure. Unless you're so wealthy that you can afford to buy designer Authentic NFL Jerseys without batting an eye. Carrying a designer item, even if you got Wholesale NFL Jerseys for cheap. There is a wide selection of Official NFL Jerseys you can choose from. Cheap NFL Jerseys From China-this is one of the most in demand cheap Jersey online stores.
Най-четени