Стартира изграждането на Обект: „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК „ОСТРОВА” И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РИБОЛОВ НА Р.”ДЕВИНСКА”


Стартира изграждането на Обект: „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК „ОСТРОВА” И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РИБОЛОВ НА Р.”ДЕВИНСКА” В УПИ II- ПАРК, КВ.155 ПО ПЛАН НА ГР.ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН”

Ø  По проекта  се предвижда ново парково осветление, озеленяване с храсти, нови дървета и цветни алеи, обособяване на алеи за игри, оформяне на кътове за риболов и наблюдение над  река  „ Девинска ”, рехабилитация на  съществуващия изкуствен воден канал, монтиране на маси за тенис на открито, монтиране на фитнес уреди   и обособяване на  кътове за отдих.

Ø  Предвижда се да се обособи изкуствена водна площ , оформена по контура  с цветя, храсти и  речни камъни.

Ø   С обособяването на кътовете за наблюдение и риболов на река „Девинска” се цели развитие и на  риболовния туризъм, като алтернатива на стандартния масов туризъм и   рационално използване на потенциала на региона и природните дадености.

Ø  Предвижда се обособяване на алея, където ще се поставят две тенис маси за игра  на открито , разчертаване на игра на асфалт, позициониране на маса за игра на шах и карти на открито. Оформя се зона с фонтан „Шегичка” с кътове за почивка.

Ø   Проектът предвижда строително-монтажните работи да се извършат съгласно принципите за устойчиво стоителство при опазване и ненамеса в околната среда, като се спазват всички изисквания на действащата нормативни  уредба за опазване на околната среда. При изграждането на обекта ще се използват естествените  строителни материали-камък, каменни плочи, дърво и други.

 

 

Вашият коментар

Най-четени