Три кандидатури постъпиха в Областна администрация-Смолян за участие в Националната система „Живи човешки съкровища – България”


Приключи  набирането на кандидатурите в регионалният  етап от процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2014 г.

Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. Право на номинации имат народните читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и регионалните музеи. Те предлагат лица или групи, които владеят във висша степен традиционни знания и умения в някоя от областите на нематериалното културно наследство.

 В Областна администрация- Смолян постъпиха  следните кандидатури:

І-вата кандидатура е с наименование на проекта „Костадин Илчев – самобитен продължител на родопската гайдарска традиция” на РИМ “Стою Шишков”, който е в сфера на дейност, елемент от Регистъра „Традиционно пеене и свирене”; ІІ-ра кандидатура: Сфера на дейност:  „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци”. Проект:   „Абаджийството в село Арда – история и традиция” на НЧ ”Извор – 1920”, с. Арда, община Смолян; ІІІ-та кандидатура е със сфера на дейност „Традиционни празници и обреди”. С проекта „Обред за новородено бебе „Молитви” кандидатства НЧ „Искра-1957” с. Виево, община Смолян.

За тяхното оценяване ще бъде създадена комисия, която включва представител на регионалния музей, местен краевед и национален експерт от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Работата на регионалната комисия ще приключи до 31 май 2014 г. Номинираната кандидатура ще се представи на интернет страницата на Областна администрация- Смолян.

 През месец юни 2014 г. национална комисия ще обсъди и оцени излъчените регионални кандидатури и ще направи предложение до министъра на културата за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

 Публичната церемония по тяхното обявяване и награждаване ще се състои на 24 юни 2014 г. в Министерството на културата.

 

Най-четени