Вдигат такса смет и данък сгради в Смолян с 15 процента


Завишението пресметна областният председател на ДСБ Зарко Маринов въз основа на анализ върху проектонаредбите. В предишни години всичко – сметосъбиране, сметоизвозване, чистене на улици, поддържане на паркове и зелени площ, е струвало на общината 1 милион лева на година, а сега тази дейност се извършва за над 3 милиона лева, може да стигне и 4 милиона. Вместо общината да засили контрола върху почистващата фирма, тя предприема най-лесното – да  завиши облога на гражданите, за да може да се финансира щедро  „Титан”. Навсякъде в страната се разплащат с фирмите за извършен обем работа в зависимост от тоновете събрани и извозени отпадъци. В Смолян сумата е твърда, независимо колко работа е свършена, защото заплащането е обвързано с минималната работна заплата. Според договора с „Титан“ за събиране и сметоизвозване на година общината плаща  343 769 % върху минималната работна заплата. Ако се изчисли по 290 лева, каквото е минималното възнаграждение в момента, се получава сума от 996 930 лева. Чистотата на Смолян е оценена на 1 милион лева. В същото време от общината съобщават информация, че събраният боклук е паднал наполовина. Тогава за какво плащаме ние, всички граждани на Смолян, зададе въпроси Зарко Маринов на специален брифинг днес. Даваме същите пари за два пъти по-малко свършена дейност.  За зимното поддържане е заложен същият принцип – 112 581 % върху минималната работна заплата или 326 385 лева за сезона. По същия начин се изчисляват дължимите суми и за другите дейности. Класически пример за конфликт на интереси е, че фирмата, която тегли сметта на разтоварваните автомобили на сметището, „Еко Титан груп”, е на същите собственици, които возят боклука – „Титан Клинър.” Друго слушахме по време на предизборните обещания – обещаваше се, че ще бъде развален договора с фирмата-монополист, не се направиха опити поне да бъде коригиран договорът, подписан в други условия още през 2006 година. Но управата не използва дори и заложените в него клаузи да се намалят плащанията при един по-добър контрол. Юридически има възможност сумата по договора да бъде намалена с 30 процента. Защото цялата договорена сума се превежда, ако услугата е извършена отлично. Коефициентът е единица, когато дейността е извършена без забележки - няма заснежаване и заледяване на уличните платна и не е постъпило нито едно оплакване от граждани. При констатиране до 20 процента непочистени и заледени улици и 5 проверени сигнала на месец, коефициентът пада на 0,7, възможно най-ниският. Има възможности за корекции и при този договор, но това не се прави. Със сметосъбирането и сметоизвозването коефициентът на заплащане се променя също с една трета, ако се установи до 10 броя съдове, неизвозени по график, коментира Зарко Маринов. Той цитира един факт – още на 19 септември „Титан Клинър” декларира готовност, че е заредила 1000 т сол и е подготвила два булдозера – 17-тонен и 15-тонен за поддръжката на пътя до Мугла. А обществената поръчка за зимното поддържане на общината е отворена на 16 октомври. Фирмата е знаела, че ще спечели и вече се е приготвила предварително преди да изтекат съответните законови процедури.

Потърпевши ще бъдат и многодетните семейства – премахва се намалението за таксата за детска градина и за пансионите на третите деца. Едва ли броят на хората с три и повече деца е толкова голям, че малкото облекчения, които имаха досега, да се отрази драстично на общинските финанси. Аз самият, като баща на три деца, съм се ползвал от това намаление и зная, че е от значение, колкото и да е малко, съобщи Маринов. Увеличава се таксата за ученическо общежитие от 30 на 40 лева. Доближава се до пазарните цени на наемите и на практика ще се стигне до закриване на пансионите, прогнозира той. Сигналът, който се дава към българските семейства с повече деца, не е обнадеждаващ като се прибави и фактът, че и детските надбавки и майчинството не бяха повишени.

HALA.bg
Договора на Титан с община Смолян от кога е? Да не би да е и той от наследството на г-жа Янкова?
Снощи на общественото обсъждане в общината главният финансист Венера Аръчкова каза, че няма да има увеличение на данък сгради. "Увеличението" в наредбата се оказа "техническа грешка". Не така стои въпросът за такса смет. Всичко написано в статията остава в сила, за съжаление. Нека да упражним обществен натиск върху управляващите да преразгледат договора с "Титан" вместо гражданите да плащат повече.
Най-четени