Вместо в детски дом настаняват деца без родители в център от семеен тип


15 деца ще напуснат Детския дом „Катя Ванчева” в Широка лъка, за да бъдат настанени в Център от семеен тип според решението на смолянските общинари, прието на днешното заседание на Общинския съвет. Капацитетът на социалното заведение за деца от 7 до 18 години да се намали от 53 на 38 места, гласуваха съветниците докладната записка, внесена от кмета Николай Мелемов. В момента в детския дом се отглеждат само 9 деца от селища на Смолянска община, 25 са от други общини на Смолянска област, а останалите 19 – от страната. Реформирането ще се осъществи от 1 февруари 2013 година. Дотогава трябва да се открие Центърът за настаняване от семеен тип за подрастващи от 14 до 18 години, който да поеме част от възпитаниците на детския дом. като делегирана държавна дейност. Всъщност се предвижда новата социална структура да се разположи на първия етаж в сградата на детския дом „Катя Ванчева”. Преобразуването се извършва в изпълнение на държавната политика за закриване на специализираните институции за деца и създаването на условия за отглеждането на подрастващите в условия, близки до семейната среда. Предприетите действия са първа стъпка към реализирането на новата социална услуга, за което ангажимент има общинската администрация. Грижата за децата без родители в среда, близка до семейната, ще се разширява паралелно с намаляването на капацитета на детския дом до неговото пълно закриване.

HALA.bg
Най-четени