Внимателно с илюминациите по празниците, предупреждават от полицията


Особено безкомпромисен трябва да бъде родителският контрол, за да няма фатални последици с децата – ослепени очи, откъснати ръце, наранени части от детските тела, заострят вниманието от Областната дирекция на МВР в Смолян. Родителите трябва да се убедят, че децата са разбрали опасността от играта с пиротехнически изделия и да не ги оставят да ги използват без надзор и нужните предварителни обяснения. От полицията припомнят, че според Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ е забранена употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири.  Не е разрешена  употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.

Законът също така забранява продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години. Не трябва да се допуска търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

С наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Смолян се забранява продажбата на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответното разрешение, както и изхвърлянето на опасни предмети, игра с избухливи и детониращи вещества, бомбички и други на обществени места.

За да не се допускат инциденти с неприятни или фатални последици по време на празниците, използването на пиротехнически и илюминационни  средства трябва да става при спазване на описанието за експлоатация и по безопасен начин. Дежурните полицейски екипи ще следят за нарушенията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 

HALA.bg
Най-четени